Osnivanje i tim ordinacije

Ginekološku ordinaciju Poligin osnovali su 2005. godine prof. dr Vekoslav Lilić i prof. dr Zoran Pop Trajković.

Više od 16 godina, ordinacija Poligin posvećena je pružanju zdravstvene zaštite u oblasti ginekologije. Naš tim, koji se sastoji od vrhunskih stručnjaka iz ove oblasti i mladih lekara koji su željni da uče, svakodnevno radi sve vrste ginekoloških pregleda, ginekološke intervencije i konsultacije u vezi sa lečenjem steriliteta.

Misija

Naša misija je da pružimo potpunu podršku našim pacijentkinjama i podignemo svest o važnosti redovnih ginekoloških pregleda i prevenciji bolesti. Takođe smo uz buduće roditelje na svakom koraku njihovog puta.

Vizija

Naša vizija je da postanemo lider u Južnoj Srbiji u očuvanju reproduktivnog zdravlja i lečenju ginekoloških bolesti.

Vrednosti

Naše vrednosti bazirane su na uzajamnom poverenju između lekara i pacijenta, profesionalizmu i konstantnoj podršci koju dajemo našim pacijentima.