Ultrazvuk je neinvazivna dijagnostička metoda kojom se prikazuju strukture i organi u maloj karlici.

Savremena ginekologija se ne može zamisliti bez ultrazvučnog pregleda.

Metoda je jednostavna, bezbedna, može se ponavljati koliko god puta je to potrebno, bezbolna I traje 15 – 30min. Ginekološki ultrazvuk se koristi na 2 načina, transabdominalno (preko stomaka), ili transvaginalno (vaginalnim putem).

Transvaginalni ultrazvuk daje mnogo jasniju sliku jer je sonda bližaorganima koji se pregledaju.

Preporuka je da svaka žena , u okviru svog ginekološkog pregleda jednom godišnje, uradi I ultrazvuk.