Ultrazvučni kolor dopler je tehnika kojom se neinvazivno meri i vizualizuje cirkulacija u posmatranim krvnim sudovima.

Ovaj pregled se radi na ultrazvučnom aparatu koji ima opciju Kolor Doplera I kojim se precizno meri protok krvi u krvnim sudovima materice I jajnika.

Kolor dopler se koristi u ginrkologiji kada se uoče promene u vidu tumora, mioma, polipa, zadebljanja endometrijuma za precizniju dijagnostiku.

Razvoj Doplerske ultrazvučne tehnike omogućio je veliku ekspanziju I primenu u porodiljstvu posebno u pogledu pracenja cirkulacije u fetalnim krvnim sudovima I procene statusa fetusa.

Zbog toga Kolor Dopler ima esencijalni znacaj u dijagnostici I praćenju trudnoće.