4D ultrazvuk je pregled na ultrazvučnom aparatu nove generacije, koji omogućava da uz pomoć ultrazvučnih talasa visokih frekvencija dobijemo realističan prikaz pokreta ploda u realnom vremenu.

Za razliku od standardnog ultrazvučnog prikaza u vidu siluete (obrisa, senke), 3D/4D ultrazvučni pregled daje osećaj da imamo uvid u ponašanje bebe u majčinom stomaku.

Ova velika novina u ultrazvučnoj dijagnostici pruža mogućnost i lekarima i roditeljima da u realnom vremenu vide potpuni prikaz bebe dok je još uvek u stomaku.

4D ultrazvuk zapravo predstavlja video snimak fetusa u materici.

U zavisnosti od starosti ploda, lako se uočavaju pokreti, osmeh ili mrštenje, češ kanje, istezanje, sisanje prstića, kao i čitava anatomija

Zašto se radi 4D ultrazvuk u trudnoći?

Osim pokreta ploda, 4D prikazom možemo da uočimo vrlo precizno sve funkcionalne smetnje na organima ploda, protok krvi kroz tkiva i organe, kao i da otkrijemo poremećaje u rizičnim trudnoćama.

Primenom 4D ultrazvuka u procesu praćenja trudnoće povećava se mogućnost potvrđivanja normalnog razvoja ploda, kao i ranog otkrivanja neočekivanih poremećaja razvoja.

Uz pomoć 4D ultrazvuka spoznaće se deformitet kao što je: zečija usna, deformitet skeletnog sistema, problemi u razvoju neurološkog sistema.

Prednost ove tehnologije je mogućnost da se detektuju pokreti organa, što dalje daje indikaciju da li postoji problem sa plodom ili ne.

Pokreti bebe govore sve o njenom stanju (npr. ako beba pomera sve udove, to znači da dobro napreduje; ako su pokreti jednostavni ili se ne pomeraju svi udovi, biće potrebno da se urade dodatni testovi).

4D ultrazvuk sa velikom sigurnošću može da potvrdi uredan tok trudnoće i odsustvo komplikacija.

Fetalna ehokardiografija

Fetalna ehokardiografija je neinvazivna dijagnostička metoda, tokom koje se uz pomoć ultrazvučnih talasa posmatra srce bebe tokom trudnoće, omogućava preporođajnu dijagnostiku urođenih srčanih mana i anomalija, pruža vrlo detaljnu procenu rada, morfologije i položaja srca. Procedura se radi između 18 i 25. nedelje pa do kraja trudnoće. Obavlja se pomoću ultrazvučne sonde, transabdominalnim putem (preko stomaka trudnice).

Kome je potreban ehokardiogram fetusa?

Pojedine trudnice su u većem riziku da rode bebu sa urođenom srčanom bolešću. Ove trudnice treba uputiti na fetalnu ehokardiografiju. Najčešće indikacije za fetalnu ehokardiografiju su sledeće:

 • Sumnja na postojanje abnormalnosti srca fetusa postavljena tokom rutinskog ginekološkog ultrazvučnog pregleda trudnice,
 • Porodična anamneza o postojanju urođene srčane mane (kod roditelja ili rođaka prvog kolena)
 • Abnormalan ritam ili broj otkucaja srca fetusa
 • Anomalije drugih organskih sistema
 • Feto-fetalna transfuzija
 • Insulin-zavisni dijabetes, Sjogrenov sindrom ili Lupus trudnice
 • Izlaganje lekovima u ranoj trudnoći npr. pojedini antiepileptici, antibiotici, antiinflamatorni lekovi poput ibuprofena; antidepresivi su poznati teratogeni.
 • Rubela majke tokom trudnoce
 • Hidrops fetalis
 • Sumnja na hromozomske abnormalnosti koje su često udružene sa urođenim srčanim manama (trizomija 13, 18 ili 21 hromozoma (Down-ov sindrom)
 • Hidrops fetalis
 • Ultrazvučni nalaz nuhalne translucence tokom skrininga u prvom trimestru